logoooo
دسته بندی نوشته ها

طرح توسعه ایستگاه مطهری، به عنوان یک مرکز لجستیک، مدنظر قرار گرفته است

ایستگاه ریلی شهید مطهری به عنوان مرکز ویژه تخلیه و و بارگیری تعیین شود…
11:00 ق.ظ

نگاهی به بخش صادرات در خراسان رضوی

زعفران سودی ندارد زیرا به دلیل تحریم ارزی، زعفران به ریال فروخته می شود
12:27 ق.ظ

برای تحقق《اقتصاد مقاومتی》به اقتصاد بومی تکیه کنیم

تحریم در شرق کشور وجود ندارد و می توانیم به راحتی داد و ستد کنیم
12:14 ق.ظ

#یادداشت

در حال بارگذاری بیشتر...