logoooo

افراد برای استفاده از نام اتاق وارد انتخابات نشوند

افراد برای استفاده از نام اتاق وارد انتخابات نشوند

محمدحسین روشنک، عضوهیات نمایندگان اتاق مشهد نقش اتاق د رفضای کسب و کار و اقتصاد کشورمانندنقش مجلس در مسائل سیاسی و مسائل کلان امنیتی سیاسی کشور است. اتاق بازرگانی درجایگاهی قراردارد که ارتباط دهنده فعالان بخش خصوصی ونهادهای حکومتی ودولت است و به عنوان تشکلی صرفا مردمی و متعلق به بخش خصوصی نمیتوان برای آن جایگاه قائل شد. شأن اتاق برحسب قانون و ضرورت بسیاربالاترازآنچه درجامعه نشان داده، میتوانست باشد؛ اما متاسفانه هنوز نتوانسته به جایگاهی که قانون برای آن تعیین کرده و نیاز فضای کسب وکار داخلی، بین المللی و فعالان اقتصادی است، برسد. متاسفانه جایگاه اتاق بازرگانی در بین فعالان اقتصادی و حتی نهادها وفضاهای غیراقتصادی جامعه شناخته نشده وبسیاری از افراد باآن آشنایی ندارند و نمی‌دانندکه اتاق می‌تواند در توسعه صنعت، فضای واقعی کسب وکار، تولید، تجارت و در همه ابعاد وتنظیم دخل وخرج دولت از محل مالیاتها اثرگذار باشد. البته اتاق که منظور من اتاق بازرگانی ایران است، در این مسیرحرکت کرده، امارشدی که باید براساس فضای موجود می‌داشته، هنوزفراهم نشده که بخشی از دلیل این امر به درون اتاق برمی‌گردد. بخشی از عدم رشد اتاق به عدم تعریف صریح ازجایگاه وموقعیت آن برمی‌گردد، متاسفانه‌انتظار و هدف اتاق آن طورکه باید در نظر گرفته نشده و این به هیات نمایندگان و توانمندی آنها در جامعه برمی‌گردد، ازطرفی مدعیانی که خود را با این مجموعه مقایسه کرده‌اند، مانند برخی از تشکل‌هابدون توجه به این‌که اتاق برآیندکلی‌تر و بالا دست تشکل‌های خصوصی‌است، به این مقایسه پرداخته‌اند و خود را همتراز با اتاق دانسته‌اند. نهادهای حکومتی ودولتی هم هنوز نتوانسته‌اند درک درستی از اتاق داشته باشند و این عوامل باعث شده اتاق به جایگاه مورد نظر نرسد. البته اینها به این معنا نیست که اتاق عملکرد بدی داشته است.

به عقیده من انتخاب اعضای هیات نمایندگان باید براساس ماموریت‌هاو جایگاه افراد بوده و اعضا برآیند تشکل‌های بخش خصوصی‌ باشند و ارتباط خوبی بین اتاق وتشکل‌ها وجود داشته باشد که متاسفانه‌در سال‌های‌ اخیر زیاد به این نیاز توجه نشده واین موضوع درجامعه فعالان اقتصادی مطرح نشده است. افرادی که به عنوان اعضای هیات نمایندگان اتاق انتخاب می‌شوند باید با سلامت، صداقت و پاکی برآیندی از تمام تشکل‌ها باشند و بهترین حس را درجامعه فعالان اقتصادی ایجاد کنند. این افراد باید بگونه‌ای فعالیت کنندکه به جایگاه وحیثیت اتاق بازرگانی اضافه کنند نه اینکه برای‌استفاده‌ از نام و موقعیت اتاق به انتخابات وارد شده باشند. فردی می‌تواند در اتاق موفق باشد که مانند مرحوم سیدجلال سخاوتی عمل کند و هیچکس نتواندعیبی از فعالیت او در مورد کاستن از آبروی اتاق بگوید.

#دستکاری_در_ساختارها #اتاق #کسب_و_کار #دیپلماسی #تولید #صادرات #دولت #مالیات #تشکل‌ها #فرهنگسازی #خصولتی

دنیای اقتصاد

 

http://new.itrco.ir/news/49/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C–%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-/default.aspx

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}