رسانه

21 video(s) found
Posted 1 سال ago by roshanak
محمد حسین روشنک، رئیس كانون كارآفرينان و رئيس اتحاديه صادركنندگان [...]
7 views
Posted 4 ماه ago by roshanak
🔸پروردگار متعال را شکر، شاهد فداکاری مسئولین برای حفظ سلامتی مردم [...]
2 views
Posted 1 سال ago by roshanak
توضیح مفهوم پرسونال برندینگ با خاطره ای از سردار شوشتری توسط آقای روشنک
1 views
Posted 4 ماه ago by roshanak
🔸پروردگار متعال را شکر، شاهد فداکاری مسئولین برای حفظ سلامتی مردم [...]
0 views
Posted 1 سال ago by roshanak
اتاق بازرگانی به عنوان بزرگِ تشکل هایِ بخش خصوصی احتیاج به یک تحول [...]
1 views
Posted 1 سال ago by roshanak
در کتاب اقتصاد_مقاومتی که در سال 90 نوشتم تاکید کردم که 《برند》یکی از [...]
7 views
Page 1 of 3