ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-30-2020
تاب‌آوری بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه خدمات و تجارت به حداقل رسیده است (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-30-2020
(بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-30-2020
(بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-30-2020
(بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2020
حمایت شفاف دولتی ازبنگاه های واقعی تولید که شایسته حمایت باشند؛ براساس سیاست های توسعه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-14-2020
(بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-09-2020
(بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-05-2020
  گریه هزینه ندارد  (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-05-2020
(بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-05-2020
(بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
1 2 3 4 18