ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2019
برای فضای مناسب کسب و کار چه کرده ایم؟ (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2019
بایسته‌های تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
بایسته‌های تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:01-12-2019
تجربه نشان داده آنچه را اقتصاد دانان بزرگ در خصوص پیش نیاز امنیت سیاسی و اجتماعی برای توسعه اقتصاد گفته اند کاملاً صحیح است.در همین مملکت عزیز خودمان هرگاه فضای سیاسی و اجتماعی داخلی و برون مرزی کشور از امنیت و نشاط برخوردار بوده باعث ایجاد فضای مناسب کسب و کار که رشداقتصاد و کاهش تورم را به همراه داشته شده است و برعکس هرگاه جنجال‌های سیاسی در فضای داخلی وروابط خارجی رقم خورده بلا فاصله بر امنیت فضای مناسب کسب و کار تاثیر منفی گذاشته بطوریکه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه