ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2019
نگاهی به مصادیق دستکاری در ساختارها؛ کشور را به بحران نزدیک نکنیم (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2019
«صبح امروز» سراشیبی ارز را بررسی می‌کند؟ (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2019
#یادداشت (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2019
 رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی: (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2019
نعمت‌زاده وزیر خودرو و پتروشیمی است (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2019
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی: (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2019
#پیام (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2019
افغان‌ها سارق جدید زعفران ایرانی (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2019
دستکاری در ساختارها کشور را به بحران جدی نزدیک خواهد کرد. آیا دشمنان خارجی بویژه ما را وادار کردند که با دستکاری در هنجار‌ها برای مردم و اقتصاد کشور مشکل ایجاد کنیم و بگوییم کار دشمن خارجی است؟ -نگاهی به اثرات منفی مواردی از صدها مورد دستکاری در ساختارها که یقینا ترامپ در آنها نقشی نداشته شاید بتواند حداقل از شعار دادن‌های بی جهت جلوگیری کند. مداخلات و دستکاری در ساختارها و هنجارهای سیاسی اقتصادی اجتماعی، دست آوردهای بزرگی البته منفی به همراه داشته است که کمتر شدن نرخ یک…
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:roshanak | تاریخ:05-21-2019
#یادداشت (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
1 2 3 4